shp

Nhận định về cặp EURUSD tuần tới. Biểu H4.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kênh giá lồng trong kênh giá. đó là cặp EURUSD đang di chuyển, và đã phá kênh giá nhỏ, di chuyển theo kênh giá lớn. Có thể sell theo xu hướng giảm với giá hiện tại, kỳ vọng TP ở vùng giá đáy trước đó.