Forex9999

SELL EU ( ăn 5 chết 1)

Forex9999 Updated   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell Eu 1.23600 ( TP 1.22600; SL 1.23800) ....TP 100 pip; SL 20 pip
EU đã gặp cản mạnh ở vùng 38.2; và các tin USD đã ra gần hết, tin rằng là USD sẽ hồi phục và EU sẽ xuống theo nến và theo Fibo 50
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.