Forex9999

SELL EU ( ăn 5 chết 1)

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell Eu 1.23600 ( TP 1.22600; SL 1.23800) ....TP 100 pip; SL 20 pip
EU đã gặp cản mạnh ở vùng 38.2; và các tin USD đã ra gần hết, tin rằng là USD sẽ hồi phục và EU sẽ xuống theo nến và theo Fibo 50
Giao dịch đang hoạt động

Bình luận