dinhchien

EURUSD - Tăng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Weekly (I), (II) (III): Giảm, hiện đang ở sóng ( VII ) đến (VIII) sóng hồi
Daily I, II, III: Tăng, hiện tăng từ sóng I lên II (lý do: Đường kháng cự khung Daily bị phá vỡ tại sóng VI quá khứ)
H4 (1), (2), (3): tăng, đường kháng cự bị phá vỡ sóng (4)
H1 1, 2, 3: tăng, đường kháng cự bị phá vỡ
- Kế hoạch: chờ mua vùng hồi theo quy tắc sóng tại 80 & 100 fibo retracement (trước khi giá chạm vùng sóng Tuần)
Mục tiêu: 80% fibo cho mục tiêu 1 và 100% fibo cho mục tiêu 2 (giao động của nến Tuần)
* Chờ bán tại vùng sóng (VIII) khi quy tắc đối xứng khung H1 bị phá vỡ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu