dinhchien

EURUSD - Tăng

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Weekly (I), (II) (III): Giảm, hiện đang ở sóng ( VII ) đến (VIII) sóng hồi
Daily I, II, III: Tăng, hiện tăng từ sóng I lên II (lý do: Đường kháng cự khung Daily bị phá vỡ tại sóng VI quá khứ)
H4 (1), (2), (3): tăng, đường kháng cự bị phá vỡ sóng (4)
H1 1, 2, 3: tăng, đường kháng cự bị phá vỡ
- Kế hoạch: chờ mua vùng hồi theo quy tắc sóng tại 80 & 100 fibo retracement (trước khi giá chạm vùng sóng Tuần)
Mục tiêu: 80% fibo cho mục tiêu 1 và 100% fibo cho mục tiêu 2 (giao động của nến Tuần)
* Chờ bán tại vùng sóng (VIII) khi quy tắc đối xứng khung H1 bị phá vỡ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.