Loki-Fx

EURUSD - Canh mua

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
47 lượt xem
0
- EU đã tăng trở lại sau 1 kỳ giảm dài.
- Giá đã phá vỡ vùng tích lũy đầu tiên , có vẻ đang trong 1 phase tích lũy thứ 2 cho đà tăng.

- Canh mua tại Vùng DZ khi xuất hiện các dấu hiện.

Bình luận