tadinhtiep

NHẬT KÝ GIAO DỊCH

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
100 lượt xem
4
Cấu trúc tăng buy theo cụm Engufing mới tạo trên H4

Bình luận