JaneDoan

EURUSD H1 Sell

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell theo giá hiện mục tiêu bằng chiều dài sóng a
Bình luận:
Bình luận:
Nice Profit. Chú ý đóng 1 phần lợi nhuận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.