JaneDoan

EURUSD H1 Sell

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell theo giá hiện mục tiêu bằng chiều dài sóng a
Bình luận:
Bình luận: Nice Profit. Chú ý đóng 1 phần lợi nhuận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: