DubaiSC

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,9800

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 0,9800 với mục tiêu mở rộng lên 0,9870 & 0,9900.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 0,9800 có thể giảm tới 0,9770 & 0,9740.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI tăng báo hiệu xu thế tiếp tục tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.