NguyenThang33

EurUsd - Short ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Brexit và dữ liệu phân tích cơ bản là các yếu tố quan trọng nhất quyết định hướng của EURUSD , nhưng những đường xu hướng dài hạn này có thể cũng được coi là hướng đi của nó. Không có nhiều rủi ro sự kiện trong tuần này ngoài Brexit. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu xu hướng giảm được kéo dài, nhưng xu hướng của tôi đối với EURUSD vẫn là ngắn hạn và trung hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.