kienneik87

Tăng trưởng dài hạn cho cặp tiền EUR USD.

kienneik87 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ tín hiệu để có 1 EP với tỉ lệ RR đẹp.
Bình luận:
Kỳ vọng giá lên nhưng vì chưa có tín hiệu để Go Long nên mặc dù nhận định sai nhưng cũng không ảnh hưởng trong giao dịch do chưa hình thành nên điểm để mở vị thế.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.