NgocHaiPearlie

EURUSD - Vẫn đang sideway.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biên độ đi ngang trong vài tuần qua quả thực khá khó phân tích dài hạn với cặp EURUSD .
Xét về các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ EUR tăng, tuy nhiên lực tăng của EUR đã yếu.
Chờ sell xuống và kỳ vọng chính vẫn thiên về sell tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.