RobertDung

EUR/USD H4 24/3/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
49 lượt xem
1
H4 2 đỉnh trong 1 xu hướng giảm báo hiệu tín hiệu giảm tiếp tục
kỳ vọng 1.1750
canh sell tại vùng 1.1850 -:- 1.1950