WindyCloud

Khuyến nghị bán EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp tiền tệ EURUSD đã có 3 ngày liên tiếp điều chỉnh tăng sau khi phá đáy sideway
Hiện tại giá vẫn tiếp tục tăng, tiến đến khu vực sell tiềm năng
Chúng ta có thể canh sell tại kháng cự vùng 1.153
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.