AMBroker

EURUSD có cơ hội Sell?

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng Giảm
Kháng cự 1.1280, 1.1325, 1.1430 và 1.1570
Hỗ trợ 1.1110
Price action: Một nến pinbar tăng giá hình thành ở hỗ trợ 1.1000 vào cuối tuần trước nhưng chúng ta nên hạn chế giao dịch ngược xu hướng. Giá break xuống từ nhiều inside bars vào giữ tuần trước.
Xu hướng dài hạn vẫn là giảm khi giá vẫn đang nằm phía dưới các kháng cự quan trongj
Chúng ta có thể cân nhắc sell EURUSD khi giá tăng lên (đặc biệt khi tiệm cận vùng kháng cự) nhắm mục tiêu về vùng 1.1110.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.