HoangKhanh99

EURUSD chart 1h

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xu hướng hiện tại đang là xu hướng giảm, vào một lệnh sell, sau đó đặt một lệnh sell stop ở dưới vùng đáy, trạng thái giá hiện tại đang là trạng thái giá giảm chiến thuật dời stop loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.