XuanTho

EU ngày 9 và 10/04/2019

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhìn tổng thể Chart cho thấy giá bắt đầu quay lại kênh xu hướng H4
Đánh giá: Tăng, Buy
mục tiêu 1: 1.131
Mục tiêu 2: 1.134

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.