ANHTHAI18

EU xu hướng trung hạn ngày 20/06/19

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đây là bàn phân tích xu hướng trung hạn cho cặp EU .
Hãy tham gia nhóm tín hiệu miễn phí hàng ngày để có tín hiệu tốt nhất. Daily FX trên telegram
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.