Antony_sg

EURUSD RETEST TURNING POINT

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD sau khi giảm giá về sóng (4), retest turning point đã bật lên xác nhận bắt đầu sóng (5), target khu vực 1.134 - 1.135
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.