NKN_SQUAD_VN

Nhận định EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
h4 đang là 1 xh giảm, giá đang hồi về , chúng ta có setup cho tuần tới là 2 điểm để theo dõi nếu có tín hiệu bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.