GKFXPrimeVN

Chiến lược EUR/USD trong tháng giêng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EUR/USD đã phá vỡ mức 1.1500 và đang có lực buy mạnh
canh buy khi giá retest lại mức hỗ trợ 1.1500, mục tiêu từ 1.16 - 1.18
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.