GKFXPrimeVN

Chiến lược EUR/USD trong tháng giêng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EUR/USD đã phá vỡ mức 1.1500 và đang có lực buy mạnh
canh buy khi giá retest lại mức hỗ trợ 1.1500, mục tiêu từ 1.16 - 1.18
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch