phanchanh

eurusd- short

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khoảng trống giá xuất hiện kết hợp với mô hình lá cờ và ngay tại MA20 .
giá sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày trước khi lấp đầy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.