IACapital

Tín hiệu sell điều chỉnh EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
- Vùng kháng cự hiện tại 1.1750
- Tín hiệu giảm đang được xác nhận. Theo kỳ vọng rất có thể trong phiên cuối tuần giá sẽ giảm điều chỉnh lại theo mô hình VDV ở H1 trên đồ thị
Chiến lược giao dịch: có thể chờ sell theo dự báo từ 1.1750 - 1.1700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.