DvDfx27

EURUSD-Cơ hội bán

Giá xuống
DvDfx27 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Setup: phá vỡ giằng co thất bại + vùng áp lực bán.
Bình luận:
Đã thêm một nến vào vùng áp lực bán. giữ lệnh.
Bình luận:
Lệnh đã khớp,chú ý các tin cho USD vào 19h30 tối nay.
Bình luận:
Giá gần chạm tp và đã co dấu hiệu của chốt lời trên thị trường.
Quyết định đóng lệnh.
Bình luận:
Hiện tại giá đã phá ngưỡng hỗ trợ cứng 1.11781-1.11994, chờ giá hồi về ngưỡng bị phá này và tìm kiếm tín hiệu PA tiếp tục bán xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.