NgocHaiPearlie

EURUSD - Chiến lược sell EU đã chốt lời, theo dõi priceaction

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược sell đã đạt điểm kỳ vọng, hiện tại cần theo dõi để xác nhận kỳ vọng cho xu hướng tiếp theo. Vùng giá này khá nhạy cảm cho nên anh em cần kiên nhẫn :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.