FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
FX:EURUSD

Mình buy limit cặp tiền EU

giá entry : 1.12559

Sl 1.12350

Tp 1.13675

RR 3.4
Bình luận: mình hủy lệnh này vì giá đi xấu nhé, mãi k khớp limit