nguyenanhquan1

EURUSD

Giá lên
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
FX:EURUSD

Mình buy limit cặp tiền EU

giá entry : 1.12559

Sl 1.12350

Tp 1.13675

RR 3.4
Bình luận:
mình hủy lệnh này vì giá đi xấu nhé, mãi k khớp limit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.