DatTong

EURUSD, Dự đoán xu hướng trên H1--> Bán

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Dự đoán xu hướng trên H1--> Bán
Giao dịch đang hoạt động: Sell 1.150