GROWRICH_VN

EURUSD - Sắp phá vỡ vùng hổ trợ thiết lập đỉnh 2

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược phân tích:
- Phân tích cơ bản
- Phân tích kỹ thuật
- Phân tích sóng
- Chiến lược giao dịch