huynhchau1106

EURUSD xuất hiện mô hình Moolah (Chart 4h)

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD vào lệnh Sell
1. Thị trường chạm vào vùng kháng cự hai lần tại mốc Fibonaci 0.168
2. Đỉnh lần chạm thứ 2 thấp hơn lần chạm đầu tiên
3. Có ít nhất 6 cây nến giữa các lần chạm (9 cây nến) (6 cây nến giữa các lần chạm là tốt nhưng 20 cây thì tốt hơn)
4. Thị trường xuất hiện 1 cây nến giảm giá sau lần chạm thứ 2
5. Giao dịch được thực hiện bằng 1 lệnh chờ Sell Stop đặt cách vài pip bên dưới cây nến giảm giá
6. Cắt lỗ được đặt vài pip bên trên lần chạm đầu tiên (đỉnh cao hơn)
7. Chốt lợi nhuận ít nhất tại vùng tiếp theo bên dưới Moolah hoặc Trailing stop

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.