NguyenThang33

Phân tích cặp EU - Đừng bỏ lỡ cơ hội mua vào - LONG

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá của cặp vẫn đang trong giai đoạn bị đẩy xuống thấp trong ngắn hạn. Nhưng về tổng thể thì không bị ảnh hưởng. Giá của cặp có khả năng rất lớn sẽ bay trong thời gian tới.
Với biểu đồ này, bạn cần làm là gì:
- Theo dõi giá, đến khi có dấu hiệu thì sẽ tiến hành mua vào
- Hoặc: Theo dõi thêm và đợi xác nhận tại 786 để mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.