NCN_VN

Phân tích EURUSD ngày 29/12/2020

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
SELL Eurusd 1.223 ( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.216
SL: 1.225

chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.