LeeBK

EURUSD Intraday - Short 1.163-1.164, stop 1.170, TP 1.155-1.150

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD H1: US Session, canh sell tại vùng kháng cự mạnh tại EMA200 và cạnh mây.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.