LuTienSinh

EUR: Phe Bán thắng thế

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như thông tin đã đưa trên: Tsy Sec Mnuchin: Hy vọng chúng ta có thể ký kết thỏa thuận với Trung Quốc. Thì USD có thể được hỗ trợ mạnh (vào phiên Mĩ) và Gold EU GU lại có thể tiếp tục rơi.
EU ở thời điểm hiện tại cần lắm một entry đẹp để chấp nhận Sell. Vùng kì vọng hồi về Sell quanh 1.138x – đây cũng là vùng Swing Lower hợp lưu với kháng cự.
Takeprofit: Lần lượt tại 1.1340 và 1.1300. Ngay đây đợi EU điều chỉnh xu hướng rõ ràng mới có thể quyết định tiếp tục.
Stoploss: Nếu giá vượt quá vùng 1.1400.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.