XuanTruong-xtm

Nhận định xu hướng cặp eurusd khung h1

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định xu hước cặp eurusd sau khi phá vỡ đường trenline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.