vova050

EURUSD 10/09/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đợi ở Level ngôi sao ưu tiên bắt sell (đang có mô hình vai đầu vai timeframes lớn)
Nhưng vì đây là đáy uptrend cũ nên vẫn cẩn thận vì chưa xác nhận đảo thành downtrend.
Nếu bắt sell ngay khi giá chạm level dưới sẽ kéo SL về Entry vì chưa chắc giá phá khỏi đoạn chững ở level dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.