GKFXPrimeVN

EURUSD (15-5-2018) - Liệu USD còn mạnh?Liệu EU vươn lên trở lại?

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
15-5-2018

Xu hướng EU đang có phần đi xuống chạm cản S1, dự kiến sẽ chạm S1 và phá S2 trong tối nay để đợi 2 tin quan trọng của EUR là GDP và Industrial Production cũng như 2 tin quan trọng của USD là Core Retail Sales và Retail Sales.

Dự kiến trong tối nay EU sẽ phá cản S2 để rồi vươn lên R1 củng cố xu hướng lên ngắn hạn của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.