andreisphan

KÈO SELL EURUSD NGẬP TRÀN RỦI RO NHƯNG ĐẦY LỢI NHUẬN

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
36 lượt xem
1
- Sell EURUSD với tỉ lệ R:R là 19
- Sóng 2 dự kiến chuẩn bị kết thúc, sóng 3 chuẩn bị bắt đầu