FAST-TRADING

Mở vị thế MUA với hiệu suất cơ bản

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
#EURUSD

Phân tích tổng quan:

Xu hướng dẫn dắt: SELL
Vùng giá phản ứng: Hợp lưu đa khung H1,H4,D,W

Phân tích cơ bản:
M15 #EURUSD bắt đầu có phản ứng từ vùng giá hợp lưu H1, H4 (Biên giá hình thành trong dữ liệu khoảng 2 năm trước). Cấu trúc M15 vẫn đang được xu hướng chính dẫn dắt (Cấu trúc giảm) tạo bước sóng chính (12345) được đánh nhãn trên chart.

Khuyến nghị:
Mở vị thế MUA tại 1.07746, điểm dừng lỗ 1.07678 và điểm chốt lời 1.08844 (Chưa bao gồm Spread). RR=16.1
Hiệu suất: 60-70%

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.