VictorHua

EUR/USD: Kỳ vọng tăng giá

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ đợi hành động giá từ việc phá vỡ kênh giá hiệu chỉnh. Jeffrey Kennedy, với quan điểm cá nhân việc phá vỡ nếu thật sự diễn ra thì đó một bằng chứng cụ thể cho thấy kịch bản tăng giá này diễn ra đúng kế hoạch.
Bình luận: Như đã đề cập trước đó, việc chờ đợi hành động giá phá vỡ kênh giá hiệu chỉnh J.Kennedy là một bằng chứng rõ ràng cho thấy kịch bản tăng giá đang diễn ra. Tuy nhiên hành động giá sau đó cho chúng ta thấy rằng, kịch bản này chưa diễn ra đúng dự kiến, tiếp túc chờ đợi thông tin từ hành động giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.