CuBin2802

Phân tích cặp EURUSD_15.09.2023

Giá xuống
PEPPERSTONE:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm nay là thứ 6, khả năng thị trường sẽ di chuyển khá khó chịu, tuy vậy chiến lược chủ đạo vẫn là canh bán EURUSD, có thể chờ EURUSD hồi về các mốc 1.068-1.07 để thực hiện lệnh bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.