NguyenThang33

EU - Mục tiêu đi xuống

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã có pha bứt tốc không thành công tại mức kháng cự 1.1. Và sau đó giá lại tiếp tục giảm, lần này giá giảm một cách tự nhiên và mạnh mẽ. Giờ đây giá đã giảm xuống và chạm tới mốc kháng cự nhỏ tại 1.0965.
Tôi thì dự đoán giá sẽ giảm tiếp xuống mốc hỗ trợ mạnh của nó theo như biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.