jackfrost53

EUROUSD tăng trung hạn theo sóng hồi đạt 6R

Giá lên
jackfrost53 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khi giá giảm đựoc 1 quãng khá xa ta thấy có 1 lực tăng nhẹ. Vào lệnh tại cùng cầu theo xác suất. Nếu thua chỉ mất 1R nhưng được thì nhận 6R.Hieejn tại đã lãi 3R. Bám sát giá để cắt lỗ khi cần thiết.
Bình luận: Đóng lệnh tại 1,6 do giá đã xuống đường EMA thể hiện lực mua đã yếu thế. giá quay lại vùng cản, nếu xh lực mua thì sẽ vào lệnh tiếp. còn không thì canh bán
Bình luận: Vào tiếp 1 lệnh tại đáy, dù dính sl thì cũng hòa vốn lệnh trước. tỉ lệ thắng sẽ cao hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.