FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Bình luận: NEW IDEA
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan

VI Tiếng Việt