LeeBK

Sell EURUSD 1.172, sl 1.176 tp 1.164

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU test key level 1.172 on H4 (EMA200, cạnh mây) và fibo 50% + Kijun Line on daily

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.