Marker_2019

30/11/2020: EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại: Tăng
Vào lệnh tài vùng fibo 618 là kèo hợp lý với dừng lỗ tại fibo 786
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.