NguyenThang33

EU - Short kháng cự

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chạm kháng cự rồi thì giá sẽ xuống, vẫn bám theo downtrend theo ngày ae ạ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.