photrading

Plan gd EU H4

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hello ae Traders,
Ae đã có view cho EU tuần này chưa?
EU hiện vẫn đang đi ngang trong biên giá khung lơn D1
Khung nhỏ hơn đang sw giảm về OB BUY H4 gần đó..
Bias của Phố Trading là còn 1 nhịp tăng nữa.
So, Buy set up H4
Entry chờ : 1.0793
SL : 1.0773
TP : 1.1
Happy trading, guys!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.