GKFXPrimeVN

Chiến lược cho EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua , sau khi ECB họp cặp EUR đã test lại vùng giá hỗ trợ gần 1.12, và bật lên trở lai
Cấu trúc xu hướng vẫn nghiêng về tăng

canh buy vùng giá 1.1220 - 1.1250
mục tiêu hướng đến 1.1300 - 1.1320

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.