vothien

Eurusd

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Có thể buy ngay cho những ai ưa chút mạo hiểm.còn những ai muốn chắc chắn hơn thì đợi giá đóng nến phí trên phá vỡ mô hình vai đầu vai thì có thể vào.mọi người tham khảo nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.