anhtuanfx

Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của EUR/USD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đồng Eur có xu hướng tiếp tục tăng mạnh, tuy nhiên có sự điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng vào tuần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.