DvDfx27

EURUSD-Sell thôi.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Anh chị em tham khảo.
Bình luận: Lệnh ngày thứ 2.
Bình luận: Tình trạng lệnh ngày thứ 3