AMBroker

Cập nhật EURUSD ngày 12/09/2019

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng: Bearish
Kháng cự 1.1060-1.1110, 1.1180, 1.1280, 1.1325, 1.1430 và 1.1570.
Hỗ trợ 1.0805
Price action: Xuất hiện bearish pin bả gần vùng kháng cự, multiple inside bar ngày hôm qua break ra thì hôm nay giá đã vọt lên mạnh thành mô hình fake.
Chúng tôi giữ vững quan điểm giảm giá khi giá giữ vững phía dưới 1.1180-1.1280.
Chúng ta có thể canh sell tại vùng kháng cự hiện tại, tuy nhiên do mô hình fakey đang ko phù hợp với trend, kháng cự này có thể sẽ dễ bị phá lên, nếu ai muốn sell lướt cần cân nhắc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.